40 Jaar Jeugdzorg

Al jaren was ik het van plan: een boek schrijven over 40 jaar jeugdzorg. In 2014 heb ik daarmee een begin gemaakt. Op 6 februari 2014 gaf ik in de collegezaal van mijn toenmalige werkgever de Bascule een “afscheidscollege” over 40 jaar jeugdzorg. Ik hing mijn verhaal op aan de vier fasen, waarin de periode van 1970 tot heden volgens mij kan worden verdeeld. Het verhaal liep van de oprichting van JAC Amsterdam, mijn eerste werkgever in de jeugdzorg, tot de komst van de nieuwe Jeugdwet. In mijn verhaal was plaats voor de “grote” gebeurtenissen in die periode, maar ook voor mijn eigen persoonlijke belevenissen. Dat zal in mijn boek ook zo zijn.

Voor het schrijven van een boek over 40 jaar jeugdzorg moet je bibliotheken bezoeken, mensen interviewen (zie logboek) en vooral veel lezen. En er is heel erg veel, misschien zelfs te veel materiaal. Het zou dus zomaar kunnen dat ik als onderzoeker verdwaal of zo veel lees, dat ik niet meer aan schrijven toekomt. Daarvoor heb ik ondersteuning nodig. Ik vind die bij de leesgroep 40 jaar jeugdzorg, die – in alfabetische volgorde – bestaat uit:

  • Arnoud Willems is nu met pensioen, maar was tot 2017 als advocaat verbonden aan het kantoor Sliepenbeek, Van Coolwijk Van Galen. Het kantoor richt zich op familierecht, erfrecht, jeugdrecht en mediation. Daarnaast was Arnoud als raadsheer plaatsvervanger verbonden aan het Hof in Den Haag en maakte hij in het verleden – met Wim Slot trouwens – deel uit van het College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (opgegaan in de Raad voor Rechtstoepassing en Jeugdbescherming).
  • Hermien Buyse werkt als adviseur kwaliteit bij de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Vanuit die positie is ze nauw betrokken bij de invoering van de Jeugdwet en de wijze waarop de gemeente en de instellingen daar uitvoering aan geven.
  • Joop Buinink, mijn voormalige collega bij de Bascule en daar werkzaam als kwaliteitsfunctionaris. Daarvoor was hij projectleider bij de invoering van het Deltaplan in de gezinsvoogdij en nog langer geleden coördinator van het Adviesburo Kinderbeschermings Konflikten (nu het AKJ).
  • Wim Slot was hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van PI Research, een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding, dat al meer dan 30 jaar een belangrijke bijdrage levert aan competentiegericht werken in de jeugdzorg.
  • In eerste instantie behoorde ook journalist Rudie Kagie tot mijn leesgroep. Hij heeft eind 2015 van verdere deelname afgezien. Er is wel weer een nieuw boek verschenen: Hopman (december 2016). Het is een persoonlijk verhaal (memoir) noemt hij het over zijn belevenissen in de kinderbescherming in de zestiger jaren.
Guus de Beer | 40 Jaar Jeugdzorg
Guus de Beer

Deze website is bedoeld voor iedereen, die van mijn voornemen op de hoogte is, wil zijn en wil blijven. De teksten uit mijn boek zullen jullie er niet op vinden. Het moet natuurlijk wel de moeite waard blijven om het boek te kopen, dus te veel verklappen wil ik niet.

Wil je voor die tijd meer weten, dan ben ik graag bereid om een praatje te houden of een lezing te geven  over de geschiedenis van de jeugdzorg, indien gewenst aangepast aan een specifieke doelgroep, sector of instelling.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief